املاک پارسه
املاک پارسه

تلفن: 01732325271

موبایل: 09112733447

پست الکترونیکی: info@parsejandaghi.com

آدرس: جنب میدان گرگانپارس, گرگان, گلستان

نمایندگان املاک
9.165.000.000 ﷼
990304, آپارتمان - علیمحمدی
علیمحمدی-محدوده علیمحمدی5 تا 7, گرگان, گلستان
منطقه: آپارتمان
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

آپرتمان مسکونی واقع در-علیمحمدی-محدوده علیمحمدی5 تا 7

29.970.000.000 ﷼
9903031, مغازه- کاخ
کاخ-محدوده میدان کاخ, گرگان, گلستان
منطقه: مغازه - املاک تجاری
نوع: فروش

مغازه تجاری واقع در-کاخ-محدوده میدان کاخ

90.750.000.000 ﷼
9903011, آپارتمان - گرگانپارس
گرگانپارس-محدوده مردادشرقی, گرگان, گلستان
منطقه: آپارتمان
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

آپارتمان مسکونی واقع در-گرگانپارس-محدوده مردادشرقی

60.840.000.000 ﷼
990301, آپارتمان-علیمحمدی
علیمحمدی-محدوده علیمحمدی 11 تا 13, گرگان, گلستان
منطقه: آپارتمان
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

آپارتمان مسکونی واقع در-علیمحمدی-محدوده علیمحمدی 11 تا 13

6.000.000.000 ﷼
9902314, زمین - جرجان
جرجان-محدوده جرجان7تا9, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در-جرجان-محدوده جرجان7تا9

3.492.000.000 ﷼
9902313, ویلا - زیارت
زیارت-محدوده گاوخسه, گرگان, گلستان
منطقه: آپارتمان, ویلایی مسکونی
نوع: فروش

ویلایی مسکونی واقع در-زیارت-محدوده گاوخسه

8.075.000.000 ﷼
9902312, آپارتمان - عدالت 69
عدالت-محدوده عدالت 69 تا 71, گرگان, گلستان
منطقه: آپارتمان
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

آپارتمان مسکونی وافع در-عدالت-محدوده عدالت 69 تا 71

12.985.000.000 ﷼
9902311, ویلایی - ملل
ملل-محدوده ملل 13 تا 15, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش

ویلایی مسکونی واقع در-ملل-محدوده ملل 13 تا 15

9.730.000.000 ﷼
990231, آپارتمان - عدالت 50
عدالت-محدوده عدالت 50 تا 52, گرگان, گلستان
منطقه: آپارتمان
نوع: فروش
3 اتاق‌ خواب

آپارتمان مسکونی واقع در-عدالت-محدوده عدالت 50 تا 52

7.990.000.000 ﷼
990230, زمین -کشاورزی
روستا مهترکلا-محدوده مرغداری, گرگان, گلستان
منطقه: زمین و املاک کشاورزی
نوع: فروش

زمین کشاورزی واقع در-روستا مهترکلا-محدوده مرغداری

5.544.000.000 ﷼
990229, آپارتمان-صیاد
صیاد-محدوده صیاد 26 تا 28, گرگان, گلستان
منطقه: آپارتمان
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

آپارتمان مسکونی واقع در-صیاد-محدوده صیاد 26 تا 28

7.875.000.000 ﷼
9810163, آپارتمان-چاله باغ
چاله باغ-محدوده قدس 14 تا18, گرگان, گلستان
منطقه: آپارتمان
نوع: پیش فروش
2 اتاق‌ خواب

آپارتمان مسکونی واقع در-چاله باغ-محدوده قدس 14 تا18

6.300.000.000 ﷼
9810163, آپارتمان-چاله باغ
چاله باغ-محدوده قدس 14 تا18, گرگان, گلستان
منطقه: آپارتمان
نوع: پیش فروش
2 اتاق‌ خواب

آپارتمان مسکونی واقع در-چاله باغ-محدوده قدس 14 تا18

8.160.000.000 ﷼
9902273, آپارتمان - صیاد
صیاد-محدوده صیاد 40 تا 44, گرگان, گلستان
منطقه: آپارتمان
نوع: پیش فروش
2 اتاق‌ خواب

آپارتمان مسکونی واقع در-صیاد-محدوده صیاد 40 تا 44

10.050.000.000 ﷼
9902271, آپارتمان - مطهری
مطهری-محدوده مطهری 14 تا 16, گرگان, گلستان
منطقه: آپارتمان
نوع: فروش
3 اتاق‌ خواب

آپارتمان مسکونی واقع در-مطهری-محدوده مطهری 14 تا 16

6.525.000.000 ﷼
990227, آپارتمان-گرگانپارس
خرداد-محدوده خرداد مرکزی, گرگان, گلستان
منطقه: آپارتمان
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

آپارتمان مسکونی واقع در-خرداد-محدوده خرداد مرکزی

6.360.000.000 ﷼
990226, آپارتمان - فکوری
فکوری-محدوده فکوری 10 تا 12, گرگان, گلستان
منطقه: آپارتمان
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

آپارتمان مسکونی واقع در-فکوری-محدوده فکوری 10 تا 12

18.000.000.000 ﷼
9902257, آپارتمان - عدالت 66
عدالت-محدوده عدالت 66 تا 68, گرگان, گلستان
منطقه: آپارتمان
نوع: پیش فروش
3 اتاق‌ خواب

آپارتمان مسکونی واقع در-عدالت-محدوده عدالت 66 تا 68

3.120.000.000 ﷼
9902256, آپارتمان -کاشانی
کاشانی-محدوده مسجد امام حسن, گرگان, گلستان
منطقه: آپارتمان
نوع: فروش
1 اتاق‌ خواب

آپارتمان مسکونی واقع در-کاشانی-محدوده مسجد امام حسن

10.285.000.000 ﷼
9902255, آپارتمان-گرگانپارس
گرگانپارس-محدوده تیر غربی, گرگان, گلستان
منطقه: آپارتمان
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

آپارتمان مسکونی واقع در-گرگانپارس-محدوده تیر غربی

6.450.000.000 ﷼
9902254, آپارتمان - علیمحمدی
علیمحمدی-محدوده علیمحمدی4 تا 6, گرگان, گلستان
منطقه: آپارتمان
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

آپارتمان مسکونی واقع در-علیمحمدی-محدوده علیمحمدی4 تا 6

0 ﷼
9902253, آپارتمان-گرگانپارس
گرگانپارس-محدوده مرداد غربی, گرگان, گلستان
منطقه: آپارتما