ویلا - خانه

دسته‌بندی املاک
5.400.000.000 ﷼
97081221, ویلا مسکونی سرخرود
خیابان گلستان, سرخرود, مازندران
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

ویلا مسکونی واقع در سرخرود مازندران

7.800.000.000 ﷼
97082640, ویلایی مسکونی چاله باغ
چاله باغ محدوده قدس 4تا8, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش
1 حمام و سرویس‌ بهداشتی

ویلایی مسکونی واقع در چاله باغ محدوده قدس4 تا 8

26.000.500.000 ﷼
9802161, ویلایی-کوی ویلا
کوی ویلا - محدوده تختی 4 تا 10, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش

ویلایی - کوی ویلا - محدوده تختی 4 تا 10

7.052.000.000 ﷼
980301, ویلایی- کیاسر
کیلومتر 75 ساری به سمنان - 4کیلومتری کیاسر, ساری, مازندران
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

ویلایی واقع در کیلومتر 75 ساری به سمنان - 4کیلومتری کیاسر

10.000.000.000 ﷼
9803013, زمین ویلا-اصفهانکلاته
اصفهانکلاته - محدوده عدالت 9 تا 13, گرگان, گلستان

زمین ویلایی - کشاورزی- واقع در اصفهانکلاته - محدوده عدالت 9 تا 13

1.350.000.000 ﷼
9803291, ویلایی-رسالت
بلوار رسالت - محدوده رسالت 37 تا 43, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

ویلایی واقع در بلوار رسالت - محدوده رسالت 37 تا 43

7.072.000.000 ﷼
9804021, ویلایی-مطهری
مطهری - محدوده مطهری 4 تا 12, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش

ویلایی واقع در مطهری - محدوده مطهری 4 تا 12

99.000.000.000 ﷼
980413, ویلایی-گرگانپارس
گرگانپارس - خیابان آذر, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش
8 اتاق‌ خواب

ویلایی مسکونی واقع درگرگانپارس - خیابان آذر

85.000.000 ﷼
9805071, ویلایی - بهاران
بهاران - محدوده بهاران 2 تا 8, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: رهن و اجاره
8 اتاق‌ خواب

آپارتمان واقع در بهاران - محدوده بهاران 2 تا 8

11.500.000.000 ﷼
ویلایی - شیرکش
شیرکش - محدوده کوچه شایگان, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش

ویلای مسکونی واقع در شیرکش - محدوده کوچه شایگان

11.500.000.000 ﷼
980505, ویلایی-سرخواجه
سرخواجه - محدوده هفت دستگاه, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش

خانه ویلایی واقع در سرخواجه - محدوده هفت دستگاه

14.999.000.000 ﷼
9805194, ویلایی-چاله باغ
چاله باغ - محدوده قدس 6 تا 12, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش

خانه ویلایی واقع در چاله باغ - محدوده قدس 6 تا 12

40.050.000.000 ﷼
9806065, ویلایی-مطهری
مطهری محدوده مطهری جنوبی 1 تا 9, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش

آپارتمان مسکونی واقع در مطهری محدوده مطهری جنوبی 1 تا 9

260.000.000 ﷼
980606, ویلایی-گرگانپارس
گرگانپارس-محدوده شهریور غربی, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: رهن و اجاره
3 اتاق‌ خواب

خانه ویلایی واقع در گرگانپارس-محدوده شهریور غربی

22.200.000.000 ﷼
9806138, ویلایی-جانبازان
جانبازان - محدوده بیمارستان طالقانی, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش

ویلایی مسکونی واقع در جانبازان - محدوده بیمارستان طالقانی

14.500.000.000 ﷼
980615, ویلایی دوبلکس-بلوارجانبازان
جانبازان - محدوده جانباز 28 تا 36, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

ویلایی دوبلکس واقع در جانبازان - محدوده جانباز 28 تا 36

23.000.000 ﷼
980616, ویلایی دوطبقه-مطهری
مطهری - محدوده مطهری جنوبی 24 تا 32, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: رهن و اجاره
5 اتاق‌ خواب

خانه ویلایی واقع در مطهری - محدوده مطهری 24 تا 32

14.500.000.000 ﷼
9806252, ویلایی - رسالت
بلوار رسالت - محدوده رسالت 37 تا 43, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش
3 اتاق‌ خواب

خانه ویلایی واقع در بلوار رسالت - محدوده رسالت 37 تا 43

565.000.000 ﷼
9806254, ویلایی - بازرگانی
بازرگانی - محدوده مدرسه, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش
3 اتاق‌ خواب

خانه ویلایی واقع در بازرگانی - محدوده مدرسه

3.500.000.000 ﷼
980704, ویلایی-علیمحمدی
علیمحمدی - محدوده علیمحمدی 9 تا 15, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش
1 اتاق‌ خواب

ویلایی مسکونی واقع در علیمحمدی - محدوده علیمحمدی 9 تا 15

4.589.200.000 ﷼
9807095, ویلایی کلنگی-رجایی
رجایی - محدوده گلشن 14 تا 20, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش

ویلایی فرسوده واقع در رجایی - محدوده گلشن 14 تا 20

55.000.000 ﷼
9806253, ویلایی - مطهری جنوبی
مطهری - محدوده مطهری 18 تا 24, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: رهن و اجاره
2 اتاق‌ خواب

ویلای مسکونی واقع در مطهری - محدوده مطهری 18 تا 24

30.000.000.000 ﷼
9807222, ویلایی - فرهنگیان
فرهنگیان - محدوده زمین والیبال, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش
4 اتاق‌ خواب

ساختمان ویلایی واقع در فرهنگیان - محدوده زمین والیبال

27.000.000.000 ﷼
9807281, ویلایی-جام جم
جام جم - محدوده جام جم 8 تا 14, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش
3 اتاق‌ خواب

ویلایی مسکونی واقع در جام جم - محدوده جام جم 8 تا 14

12.001.000 ﷼
9808043, ویلایی-گرگانپارس
گرگانپارس - محدوده مرداد غربی, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: رهن و اجاره
7 اتاق‌ خواب

ویلایی مسکونی واقع درگرگانپارس - محدوده مرداد غربی

32.100.000.000 ﷼
9807301, ویلایی-داراوسارا
داراو سارا - محدوده داراوسارا 2 تا 8, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش

ویلایی مسکونی واقع در داراو سارا - محدوده داراوسارا 2 تا 8

195.500.000.000 ﷼
9808015, ویلایی- دادگاه انقلاب
دادگاه انقلاب - محدوده رستوران رندو, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش
5 اتاق‌ خواب

ویلایی مسکونی واقع در دادگاه انقلاب - محدوده رستوران رندو

3.900.000.000 ﷼
980804, ویلایی-علی محمدی
علیمحمدی - محدوده علی محمدی 5 تا 11, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش
1 اتاق‌ خواب

ویلایی مسکونی واقع در علیمحمدی - محدوده علی محمدی 5 تا 11

600.000.000 ﷼
980809, ویلایی-صیاد
صیاد - محدوده صیاد 40 تا 46, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: رهن و اجاره
2 اتاق‌ خواب

ویلایی مسکونی واقع در صیاد - محدوده صیاد 40 تا 46

2.800.000.000 ﷼
980830, ویلایی - گلند فخرآباد
گلند فخر آباد - محدوده منبع آب, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

ویلایی مسکونی واقع در گلند فخر آباد - محدوده منبع آب

12.950.000.000 ﷼
9809053, ویلایی-افسران
افسران - محدوده افسران 4 تا 12, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش

ویلایی مسکونی واقع در افسران - محدوده افسران 4 تا 12

31.350.000.000 ﷼
980906, ویلایی-شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده عدالت 6 تا 12, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش

ویلایی مسکونی واقع در شالیکوبی - محدوده عدالت 6 تا 12

31.350.000.000 ﷼
980906, ویلایی-شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده عدالت 6 تا 12, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش

ویلایی مسکونی واقع در شالیکوبی - محدوده عدالت 6 تا 12

13.230.000.000 ﷼
9809071, ویلایی - گلشهر
گلشهر - محدوده گلشهر 8 تا 14, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

ویلایی مسکونی واقع در گلشهر - محدوده گلشهر 8 تا 14

11.825.000.000 ﷼
9809094, ویلایی - شهرک فرهنگیان
فرهنگیان - محدوده فرهنگیان 40 تا 48, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش
3 اتاق‌ خواب

ویلایی مسکونی واقع در فرهنگیان - محدوده فرهنگیان 40 تا 48

26.800.000 ﷼
980820, ویلایی- علیمحمدی
علیمحمدی - محدوده علی محمدی 9 تا 15, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: رهن و اجاره

ویلایی مسکونی واقع در علیمحمدی - محدوده علی محمدی 9 تا 15

18.000.000 ﷼
9808204, ویلایی -شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده عدالت 20 تا 28, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: رهن و اجاره
2 اتاق‌ خواب

ویلایی واقع در شالیکوبی - محدوده عدالت 20 تا 28

31.000.000 ﷼
9809081, ویلایی - چاله باغ
چاله باغ - محدوده قدس 10تا 18, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: رهن و اجاره
2 اتاق‌ خواب

ویلایی مسکونی واقع در چاله باغ - محدوده قدس 10تا 18

27.000.000 ﷼
9809111, ویلایی -شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده عدالت 29 تا 37, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: رهن و اجاره
2 اتاق‌ خواب

ویلایی مسکونی واقع در شالیکوبی - محدوده عدالت 29 تا 37

10.600.000 ﷼
9809144, دوطبقه - شهرک سپاه
شهرک سپاه - محدوده چناران 4 تا 12, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: رهن و اجاره
2 اتاق‌ خواب

دوطبقه مسکونی واقع در شهرک سپاه - محدوده چناران 4 تا 12

12.150.000.000 ﷼
980914, ویلایی - ملل
ملل - محدوده ملل 13 تا 19, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش
1 اتاق‌ خواب

ویلایی مسکونی واقع درملل - محدوده ملل 13 تا 19

5.950.000.000 ﷼
980925, ویلایی-فاضل آباد
فاضل آباد - رحمت آباد - محدوده کوچه ولایت 2 تا 8, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش
3 اتاق‌ خواب

ویلایی مسکونیواقع در فاضل آباد - رحمت آباد - محدوده کوچه ولایت 2 تا 8

167.700.000.000 ﷼
980926, ویلایی-گرگانپارس
گرگانپارس, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش

ویلایی واقع در گرگانپارس

25.000.000.000 ﷼
9810146, ویلایی - ناهارخوران
ناهارخوران - محدوده تپه نورالشهدا, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش
1 اتاق‌ خواب

ویلایی واقع در ناهارخوران - محدوده تپه نورالشهدا

20.000.000.000 ﷼
9810164, ویلایی کلنگی- میدان دخانیات
میدان دخانیات - محدوده مدرسه, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

ویلایی واقع در میدان دخانیات - محدوده مدرسه

2.067.000.000 ﷼
981023, ویلایی-ایرانمهر
ایرانمهر - محدوده ابوذر 21 تا 29, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش

ویلایی مسکونی واقع در ایرانمهر - محدوده ابوذر 21 تا 29

3.038.000.000 ﷼
9810254, ویلایی-درودمحله
درود محله - کیلومتر 15 جاده قدیم کردکوی, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

ویلایی مسکونی واقع دردرود محله - کیلومتر 15 جاده قدیم کردکوی

45.000.000.000 ﷼
981108, ویلایی-گرگانپارس
گرگانپارس - محدوده شهریور شرقی, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش

ویلایی مسکونی واقع در گرگانپارس - محدوده شهریور شرقی

14.175.000.000 ﷼
981111, ویلایی - رسالت
رسالت - محدوده رسالت54 تا 60, گرگان, گلستان
منطقه: ویلا - خانه
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

ویلایی مسکونی واقع در رسالت - محدوده رسالت54 تا 60

آدرس

دفتر مرکزی املاک : ایران - گرگان - گرگان پارس - نبش میدان گرگان پارس - املاک پارسه

 

 

اطلاعات تماس

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن:017-32350277

تلفن :017-32357623

تلفن :017-32325217

همراه : 09112733447

 

آدرس ما بروی نقشه