زمین مسکونی

دسته‌بندی املاک
30.000.000.000 ﷼
970901, زمین مسکونی زیارت
زیارت بر خیابان, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمبن مسکونی واقع در زیارت گرگان

32.000.000.000 ﷼
9709011, زمین مسکونی شهرک امام
محدوده شهرک امام, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در محدوده شهرک امام

4.400.000.000 ﷼
9709012, زمین مسکونی روستا کلو
جاده قدیم روستای کلو, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در جاده قدیم روستای کلو

1.410.000.000 ﷼
970911, زمین مسکونی زیارت
روستای زیارت, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در روستای زیارت

2.400.000.000 ﷼
97091109, زمین مسکونی شهدا
خیابان شهداء, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در خیابان شهداء

750.000.000 ﷼
97091110, زمین مسکونی کلاجان سادات
گرگان- روستای کلاجان سادات, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در روستای کلاجان سادات

4.400.000.000 ﷼
97091111, زمین مسکونی چاله باغ
چاله باغ - 14 متری سوم, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع درچاله باغ - 14 متری سوم

6.000.000.000 ﷼
97091112, زمین مسکونی شهرک بهزیستی
محدوده شهرک بهزیستی, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در محدوده شهرک بهزیستی

4.500.000.000 ﷼
97091113, زمین مسکونی شهرک بهزیستی
محدوده شهرک بهزیستی, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در محدوده شهرک بهزیستی

3.000.000.000 ﷼
97091114, زمین مسکونی شهرک بهزیستی
محدوده شهرک بهزیستی, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در محدوده شهرک بهزیستی

2.800.000.000 ﷼
9709191, زمین علی آباد
علی آباد-فاضل آباد جاده اصلی جنب c n gفاضل آباد, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در علی آباد-فاضل آباد جاده اصلی جنب c n gفاضل آباد

500.000.000 ﷼
9709192, زمین علی آباد
علی آباد-فاضل آباد جاده اصلی جنب c n gفاضل آباد, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در علی آباد-فاضل آباد جاده اصلی جنب c n gفاضل آباد

17.215.000.000 ﷼
9709193, زمین صیاد
صیاد شیرازی محدوده صیاد 36تا 38, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در صیاد شیرازی محدوده صیاد 36تا 38

9.540.000.000 ﷼
9709194, زمین صیاد
محدوده بیمارستان صیاد, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع درمحدوده بیمارستان صیاد

400.000.000 ﷼
9709195, زمین روستای فتحه باغ
گرگان روستای فتحه باغ, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در گرگان روستای فتحه باغ

400.000.000 ﷼
9709197, زمین زیارت
زیارت محدوده جاده آبشار, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در زیارت محدوده جاده آبشار

7.455.000.000 ﷼
9710043, زمین صیاد
صیاد شیرازی ،محدوده کارواش اروین, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش
1 حمام و سرویس‌ بهداشتی

زمین مسکونی واقع در صیاد شیرازی ،محدوده کارواش اروین

1.918.000.000 ﷼
9710127, زمین محدوده ترمینال
کیلومتر دو جاده اق قلا, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع درکیلومتر دو جاده اق قلا

16.175.000.000 ﷼
9710134, زمین شالیکوبی
شالیکوبی بین عدالت 23 تا 27, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در شالیکوبی بین عدالت 23 تا 27

4.830.000.000 ﷼
971024, زمین گل آرا
گل آرا- محدوده گل آرا 1 تا5, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمبن مسکونی واقع در گل آرا- محدوده گل آرا 1 تا5

58.000.000.000 ﷼
9711081, زمین ملاقاتی
ملاقاتی نبش فلکه شمال غرب, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین تجاری واقع در ملاقاتی نبش فلکه شمال غرب

13.416.800.000 ﷼
971109, زمین گلشهر
گلشهر- محدوده گلشهر 11 تا 15, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در گلشهر- محدوده گلشهر 11 تا 15

1.512.000.000 ﷼
9711218, زمین ویلاشهر
ویلاشهر انتها از زمین های زمین شهری قطعه 66 جنوبی, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در ویلاشهر انتها از زمین های زمین شهری قطعه 66 جنوبی

525.000.000 ﷼
9712016, زمین مسکونی -شهرک شریعتی
شهرک شریعتی-بعد ازکارواش موحدی, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در شهرک شریعتی-بعد ازکارواش موحدی

135.000.000.000 ﷼
9803231, زمین-ناهارخوران
بلوار ناهارخوران - محدوده باباطاهر, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی محدوده بلوار ناهارخوران - محدوده باباطاهر

تماس برای جزئیات بیشتر قیمت
9803232, زمین-زنگیان
زنگیان - محدوده پمپ گاز, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین واقع در زنگیان - محدوده پمپ گاز

40.000.000.000 ﷼
9803252, زمین-طبیعت
طبیعت - محدوده انتهای طبیعت, گرگان, گلستان

زمین ولقع در طبیعت - محدوده انتهای طبیعت

800.000.000 ﷼
9803253, زمین-چناران
چناران - محدوده چناران 74 تا 80, گرگان, گلستان

زمین - واقع در چناران - محدوده چناران 74 تا 80

188.928.000.000 ﷼
9805041, زمین مسکونی - صیاد
صیاد - محدوده اوایل بلوار صیاد, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در صیاد - محدوده اوایل بلوار صیاد

12.896.000.000 ﷼
9805073, زمین مسکونی - بلوار ناهار خوران
بلوار ناهارخوران - محدوده عدالت 88 تا 94, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در بلوار ناهارخوران - محدوده عدالت 88 تا 94

6.325.000.000 ﷼
980509, زمین-سرخرود
سرخرود - محدوده شهرک پارادایز, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در سرخرود - محدوده شهرک پارادایز

12.750.000.000 ﷼
9805091, زمین - صیاد
صیاد - محدوده گلند فخر آباد, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع درصیاد - محدوده گلند فخر آباد

4.680.000.000 ﷼
9805092, زمین - صیاد
صیاد - محدوده گلند فخر آباد, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در صیاد - محدوده گلند فخر آباد

1.500.000.000 ﷼
980603, زمین-توشن
توشن - محدوده انتهای بلوار, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در توشن - محدوده انتهای بلوار

3.200.000.000 ﷼
9806222, زمین-زیارت
زیارت - جاده آبشار - برجاده اصلی, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در زیارت - جاده آبشار - برجاده اصلی

35.340.000.000 ﷼
9806272, زمین-ناهارخوران
بلوار ناهارخوران - محدوده عدالت 72 تا 78, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمبن مسکونی واقع در بلوار ناهارخوران - محدوده عدالت 72 تا 78

2.912.000.000 ﷼
9806279, زمین-زیارت
زیارت - محدوده باز کومه, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در زیارت - محدوده باز کومه

1.500.000.000 ﷼
9806278, زمین-زیارت
زیارت - محدوده خیابان آبشار, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی اقع در زیارت - محدوده خیابان آبشار

1.000.000.000 ﷼
98062710, زمین-زیارت
زیارت - محدوده خیابان آبشار, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در زیارت - محدوده خیابان آبشار

1.712.000.000 ﷼
98062712, زمین-زیارت
زیارت - محدوده گاو خسه, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در زیارت - محدوده گاو خسه

35.600.000.000 ﷼
9807302, زمین-میدان بسیج
میدان بسیج - محدوده رستوران زیتون, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین واقع در میدان بسیج - محدوده رستوران زیتون

4.200.000.000 ﷼
9808014, زمین - کلاجان قاجار
داخل جاده کلاجان قاجار, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین واقع در داخل جاده کلاجان قاجار

1.050.000.000 ﷼
9811212, زیارت - زمین
زیارت - محدوده جاده گاوخوسه, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمسن واقع در زیارت - محدوده جاده گاوخوسه

57.600.000.000 ﷼
981228, زمین-صیاد
صیاد-محدوده صیاد 48 تا52, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در-صیاد-محدوده صیاد 48 تا52

46.960.000.000 ﷼
9812281, زمین-صیاد
صیاد-محدوده اصلی کارواش, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در-صیاد-محدوده اصلی کارواش

15.000.000.000 ﷼
9902107, زمین مسکونی - کوی شریعتی
کوی شریعتی-محدوده کوی با هنر4 تا 6, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در-کوی شریعتی-محدوده کوی با هنر4 تا 6

7.500.000.000 ﷼
990213, زمین مسکونی - کوی شریعتی
کوی شریعتی-محدوده با هنر4 تا 6, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در-کوی شریعتی-محدوده با هنر4 تا 6

390.000.000.000 ﷼
9902205, زمین مسکونی-تهران
تهران-محدوده فرح زاد, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در-تهران-محدوده فرح زاد

6.000.000.000 ﷼
9902314, زمین - جرجان
جرجان-محدوده جرجان7تا9, گرگان, گلستان
منطقه: زمین مسکونی
نوع: فروش

زمین مسکونی واقع در-جرجان-محدوده جرجان7تا9

آدرس

دفتر مرکزی املاک : ایران - گرگان - گرگان پارس - نبش میدان گرگان پارس - املاک پارسه

 

 

اطلاعات تماس

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن:017-32350277

تلفن :017-32357623

تلفن :017-32325217

همراه : 09112733447

 

آدرس ما بروی نقشه