ویلایی مسکونی

دسته‌بندی املاک
3.400.000.000 ﷼
9708126, ویلایی مسکونی خ شهدا
شهدا, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

ویلایی مسکونی واقع در خیابان شهدا گرگان

8.500.000.000 ﷼
9708127, ویلایی مسکونی خ افسران
خیابان افسران ،افسران 2, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش
3 اتاق‌ خواب

ویلایی مسکونی واقع در خیابان افسران گرگان

16.445.000.000 ﷼
97081210, ویلایی مسکونی بلوار مدرس
خیابان مدرس حدفاصل بین مدرس 5 تا 9, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

آپارتمان مسکونی واقع در بلوار مدرس گرگان

17.732.000.000 ﷼
97081322, ویلایی مسکونی شالیکوبی
شالیکوبی مابین عدالت 27 تا 31, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش
3 اتاق‌ خواب

ویلایی مسکونی واقع در شالیکوبی مابین عدالت 27 تا 31 گرگان

4.150.000.000 ﷼
9708243, ویلایی مسکونی طهماسبی
طهماسبی, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش
3 اتاق‌ خواب | 1 حمام و سرویس‌ بهداشتی

ساختمان مسکونی واقع در طهماسبی

6.494.400.000 ﷼
97082614, ویلایی مسکونی چاله باغ
بلوار چاله باغ- محدوده قدس 5تا 7, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش
4 اتاق‌ خواب

ویلایی مسکونی واقع در بلوار چاله باغ- محدوده قدس 5 تا 7

4.087.200.000 ﷼
97091201, ویلایی مسکونی آزادشهر
آزادشهر, آزادشهر, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش

ویلای مسکونی واقع در آزادشهر

3.750.000.000 ﷼
97091206, ویلایی مسکونی بندرترکمن
بندر ترکمن- محدوده راه بند قطار, بندرترکمن, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش
3 اتاق‌ خواب

ویلای مسکونی واقع دربندر ترکمن- محدوده راه بند قطار

15.210.000.000 ﷼
97091211, ویلایی مسکونی گرگانجدید
گرگانجدید- محدوده گرگانجدید21 تا 23, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش
4 اتاق‌ خواب

ویلایی مسکونی واقع درگرگانجدید- محدوده گرگانجدید21 تا 23

9.996.000.000 ﷼
97091813, ویلایی مسکونی مطهری
گلبرگ 2- مطهری- محدوده مطهری 13 تا 17, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش

ویلایی مسکونی واقع درگلبرگ 2- مطهری- محدوده مطهری 13 تا 17

6.560.000.000 ﷼
97091814, ویلایی مسکونی حافظیه
حافظیه محدوده عدالت 37 تا 39, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش

ویلایی مسکونی واقع در حافظیه محدوده عدالت 37 تا 39

18.300.000.000 ﷼
97091815, ویلای مسکونی شهرک امام
شهرک امام, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش

ویلایی مسکونی واقع در شهرک امام

20.500.000.000 ﷼
97091822, ویلایی مسکونی گرگانپارس
گرگانپارس-محدوده صنایع دستی, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش
3 اتاق‌ خواب | 1 حمام و سرویس‌ بهداشتی

ویلایی مسکونی واقع در گرگانپارس-محدوده صنایع دستی

28.000.000 ﷼
97092467, ویلایی مسکونی لادن
خیابان لادن - محدوده لادن 1, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: رهن و اجاره
2 اتاق‌ خواب | 1 حمام و سرویس‌ بهداشتی

ویلایی مسکونی واقع در خیابان لادن - محدوده لادن 1

4.800.000.000 ﷼
970926, ویلایی مسکونی شهرک بهزیستی
شهرک بهزیستی- محدوده وحدت 2 تا 4, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش
5 اتاق‌ خواب | 1 حمام و سرویس‌ بهداشتی

ویلایی مسکونی واقع در شهرک بهزیستی- محدوده وحدت 2 تا 4

9.120.000.000 ﷼
9709265, ویلایی مسکونی دانش
خیابان دانش- محدوده دانش 1 تا 3, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

ویلایی مسکونی واقع در خیابان دانش- محدوده دانش 1 تا 3

24.900.000.000 ﷼
9709271, ویلایی مسکونی چاله باغ
بلوار چاله باغ- محدوده قدس 2 تا 6, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش
6 اتاق‌ خواب | 1 حمام و سرویس‌ بهداشتی

ویلایی مسکونی واقع در بلوار چاله باغ- محدوده قدس 2 تا 6

14.465.000.000 ﷼
970928, ویلایی مسکونی آبیاری
آبیاری- محدوده نیشابوری 4 تا 8, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش
5 اتاق‌ خواب

ویلایی مسکونی واقع در آبیاری- محدوده نیشابوری 4 تا 8

10.500.000.000 ﷼
9709291, ویلایی مسکونی افسران
افسران- محدوده افسران 2, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش
3 اتاق‌ خواب | 1 حمام و سرویس‌ بهداشتی

ویلایی مسکونی واقع در افسران- محدوده افسران 2

10.050.000.000 ﷼
9709292, ویلایی محدوده سوپر سحر
سوپر سحر- محدوده جام جم 2 تا 4, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش

ویلایی مسکونی واقع در سوپر سحر- محدوده جام جم 2 تا 4

22.320.000.000 ﷼
9709293, ویلایی مسکونی لشگر
خیابان لشگر, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش

ویلایی مسکونی واقع در خیابان لشگر

12.775.000.000 ﷼
9710061, ویلایی مسکونی گرگانجدید
گرگانجدید محدوده رسالت 44 تا 48, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش

ویلایی مسکونی واقع در گرگانجدید محدوده رسالت 44 تا 48

9.000.000.000 ﷼
9710128, ویلایی مسکونی سرخواجه
سرخواجه- محدوده سرخواجه 4 تا 8, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش
1 حمام و سرویس‌ بهداشتی

ویلایی مسکونی واقع در سرخواجه- محدوده سرخواجه 4 تا 8

33.000.000 ﷼
971009, ویلایی مسکونی ملاقاتی
ملاقاتی- محدوده ملاقاتی 6 تا 10, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: رهن و اجاره
3 اتاق‌ خواب | 1 حمام و سرویس‌ بهداشتی

ویلایی مسکونی واقع در ملاقاتی- محدوده ملاقاتی 6 تا 10

23.000.000 ﷼
9710253, ویلایی مسکونی شهرک امام
شهرک امام ، کنار نانوایی موسوی, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: رهن و اجاره

ویلایی مسکونی واقع در شهرک امام ، کنار نانوایی موسوی

56.000.000 ﷼
9710302, ویلایی مسکونی کوی ویلا
کوی ویلا محدوده تختی 3 تا 7, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: رهن و اجاره
5 اتاق‌ خواب | 1 حمام و سرویس‌ بهداشتی

ویلایی مسکونی واقع در کوی ویلا محدوده تختی 3 تا 7

10.500.000.000 ﷼
9710202, ویلایی مسکونی شهرک امام
کاشانی- محدوده کاشانی 23 تا 27, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش
3 اتاق‌ خواب | 1 حمام و سرویس‌ بهداشتی

ویلایی مسکونی واقع در کاشانی- محدوده کاشانی 23 تا 27

7.920.000.000 ﷼
9710256, ویلایی مسکونی خمینی
خیابان خمینی- افتاب 24- محدوده شورای 2 تا 6, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش
3 اتاق‌ خواب | 1 حمام و سرویس‌ بهداشتی

ویلایی مسکونی واقع در خیابان خمینی- افتاب 24- محدوده شورای 2 تا 6

3.520.000.000 ﷼
9711033, ویلایی مسکونی محمد آباد
روستای محمدآباد -محدوده کوچه آفتاب4 تا 8, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: پیش فروش
2 اتاق‌ خواب | 1 حمام و سرویس‌ بهداشتی

ویلایی مسکونی واقع در روستای محمدآباد -محدوده کوچه آفتاب4 تا 8

20.805.000.000 ﷼
971106, ویلایی مسکونی شالیکوبی
شالیکوبی بین عدالت 2 تا 6, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش
3 اتاق‌ خواب

ویلایی مسکونی واقع در شالیکوبی بین عدالت 2 تا 6

18.904.000.000 ﷼
9711061, ویلایی مسکونی شالیکوبی
شالیکوبی- محدوده عدالت 21 تا 25, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش
4 اتاق‌ خواب | 1 حمام و سرویس‌ بهداشتی

ویلایی مسکونی واقع در شالیکوبی- محدوده عدالت 21 تا 25

44.968.000.000 ﷼
9711083, ویلایی مسکونی سازمان آب
حافظیه- محدوده عدالت 45 تا 49, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش
10 اتاق‌ خواب | 1 حمام و سرویس‌ بهداشتی

ویلایی مسکونی واقع در حافظیه- محدوده عدالت 45 تا 49

250.000.000 ﷼
9711084, ویلایی مسکونی سازمان آب
حافظیه- محدوده عدالت 45 تا 49, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: رهن و اجاره
10 اتاق‌ خواب

ویلایی مسکونی واقع در حافظیه- محدوده عدالت 45 تا 49

16.920.000.000 ﷼
9711161, ویلایی مسکونی سازمان آب
حافظیه-عدالت47 - محدوده میربهبهانی2 تا 4, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش
3 اتاق‌ خواب | 1 حمام و سرویس‌ بهداشتی

ویلایی مسکونی واقع در حافظیه-عدالت47 - محدوده میربهبهانی2 تا 4

51.000.000 ﷼
9711273, ویلایی مسکونی شالیکوبی
شالیکوبی- محدوده عدالت 12 تا 16, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش

ویلایی مسکونی واقع در شالیکوبی- محدوده عدالت 12 تا 16

3.250.000.000 ﷼
9711291, ویلایی مسکونی سرخرود
سرخرود- گلستان شرقی, سرخرود, مازندران
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

ویلایی مسکونی واقع در سرخرود- گلستان شرقی

6.695.000.000 ﷼
9712212, ویلایی گلشهر
گلشهر 8 - محدوده گل ارا 11 تا 15, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

ویلایی مسکونی واقع در گلشهر 8 - محدوده گل ارا 11 تا 15

12.500.000.000 ﷼
980502, ویلایی-شهرک امام
شهرک امام - محدوده کوچه 15 تا 19, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش

ویلای مسکونی - واقع در شهرک امام - محدوده کوچه 15 تا 19

18.000.000 ﷼
9810171, ویلایی-شالیکوبی
شالیکوبی- محدوده عدالت 20 تا 24, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: رهن و اجاره

ویلایی مسکونی واقع در شالیکوبی- محدوده عدالت 20 تا 24

39.000.000 ﷼
9810194, ویلایی - کوی بازرگانی
کوی بازرگانی - محدوده کوی بازرگانی, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: رهن و اجاره

ویلایی مسکونی واقع در کوی بازرگانی - محدوده کوی بازرگانی

51.000.000 ﷼
9810255, ویلایی-گرگانپارس
شالیکوبی - محدوده گرگانپارس, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: رهن و اجاره
3 اتاق‌ خواب

ویلایی واقع در شالیکوبی - محدوده گرگانپارس

51.001.000 ﷼
9810268, ویلایی دوبلکس - شالیکوبی
شالیکوبی - محدوده عدالت 39 تا 45, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: رهن و اجاره
2 اتاق‌ خواب

ویلایی دوبلکس واقع در شالیکوبی - محدوده عدالت 39 تا 45

927.000.004 ﷼
981124, ویلایی - ایرانمهر
ایرانمهر - محدوده ایرانمهر, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: رهن و اجاره
3 اتاق‌ خواب

ویلایی مسکونی واقع در ویلایی - ایرانمهر

23.000.000 ﷼
9812083, ویلایی - گرگانپارس
گرگانپارس - محدوده علیمحمدی, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: رهن و اجاره
2 اتاق‌ خواب

ویلای مونی واع در گرگانپارس - محدوده علیمحمدی

74.000.000 ﷼
9812112, ویلایی - گلها
گلها - محدوده گلبرگ 5 تا 11, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: رهن و اجاره
3 اتاق‌ خواب

ویلایی مسکونی واقع در گلها - محدوده گلبرگ 5 تا 11

6.435.000.000 ﷼
981220, ویلایی-افسران
افسران-محدوده سقایی 6 تا 8, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش

ویلایی مسکونی واقع در-افسران-محدوده سقایی 6 تا 8

تماس برای جزئیات بیشتر قیمت
9902211, ویلایی - 5آذر
آذر-محدوده آذر 5 تا 7, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش
2 اتاق‌ خواب

ویلایی مسکونی واقع در-آذر-محدوده آذر 5 تا 7

39.950.000.000 ﷼
9902241, ویلایی-ملاقاتی
ملاقاتی-محدوده ملاقاتی 7 تا 9, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش
4 اتاق‌ خواب

ویلایی مسکونی واقع در-ملاقاتی-محدوده ملاقاتی 7 تا 9

12.985.000.000 ﷼
9902311, ویلایی - ملل
ملل-محدوده ملل 13 تا 15, گرگان, گلستان
منطقه: ویلایی مسکونی
نوع: فروش

ویلایی مسکونی واقع در-ملل-محدوده ملل 13 تا 15

3.492.000.000 ﷼
9902313, ویلا - زیارت
زیارت-محدوده گاوخسه, گرگان, گلستان
منطقه: آپارتمان, ویلایی مسکونی
نوع: فروش

ویلایی مسکونی واقع در-زیارت-محدوده گاوخسه

آدرس

دفتر مرکزی املاک : ایران - گرگان - گرگان پارس - نبش میدان گرگان پارس - املاک پارسه

 

 

اطلاعات تماس

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن:017-32350277

تلفن :017-32357623

تلفن :017-32325217

همراه : 09112733447

 

آدرس ما بروی نقشه